Od pomysłu do startupu.

Masz pomysł na aplikację mobilną? Zrealizuj go!

Konkurs_o_aplikacje_mobilna

Uwaga konkurs‼️Chcesz stworzyć własną aplikację, ale nie umiesz programować? Nic prostrzego ➡️ wyślij nam swój pomysł i zawalcz o szansę realizacji przy współpracy z profesjonalnym programistą!

Opublikowany przez Nie taki biznes straszny na 16 marca 2016


 

Chciałbyś założyć start-up, ale nie umiesz programować. Nie ma problemu, zgłoś się, opisz swój pomysł i już. Potem możesz promować swoją własną aplikację mobilną na iPhone.

Co zgłoszenie Twojego pomysłu musi zawierać?

 1. Streszczenie projektu. Powinno w skrócie ujmować najważniejsze rzeczy ze wszystkich kolejnych punktów.
 2. Jaki masz pomysł? Co będzie robiła aplikacja lub na czym polega oferowana usługa?
 3. Jaki problem rozwiązuje aplikacja lub jaką potrzebę zaspakaja?
 4. Jakie są unikatowe cechy aplikacji, które odróżniają ją od innych na rynku?
 5. Opis celów projektu. Cel projektu musi być szczegółowy, realistyczny i terminowy.
 6. Krótka analiza SWOT (silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń).
 7. Krótki opis rynku, panujące na nim tendencje i możliwości wejścia. Jako rynek należy rozumieć docelową branże, w której aplikacja ma zaistnieć.
 8. Analiza konkurencji. Z jakimi aplikacjami będzie konkurować projekt?
 9. Opis autora pomysłu lub zespołu. Jego kompetencje, motywacje i doświadczenie.
 10. Jaki jest model biznesowy? Jak aplikacja będzie zarabiać?
 11. Opis działań marketingowych? Jak można dotrzeć do odbiorców?
 12. Jakie działania social marketing będą wykorzystywane w kampanii promującej aplikację?
 13. Dane kontaktowe do autora.
 14. Czy wyrażasz chęć i zgodę na publikację punktu pierwszego, czyli „Streszczenia projektu” w internecie?
 15. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014 r., poz.1182 ze zm.).”

Konkurs

 1. Prace zgłoszeniowe należy przesyłać na skrzynkę e-mail michal@e-szafranski.com
 2. Prace należy przesyłać do końca dnia 2016.04.10
 3. Pytania uszczegóławiające i wyjaśniające proszę kierować na adres e-mail michal@e-szafranski.com
 4. Po 2016.04.10 z wybranymi finalistami zostaną przeprowadzone rozmowy, które będą miały na celu wyłonienie jednego zwycięskiego projektu.
 5. Opisy projektów osób, które wyraziły zgodę zostaną opublikowane na stronie „Nie taki biznes straszny”.
 6. Postępy prac nad wygranym projektem będą publikowane na stronie „Nie taki biznes straszny”

Regulamin

 1. W konkursie mogą startować zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły. Preferowane są interdyscyplinarne zespoły, które będą mogły po utworzeniu aplikacji sprawnie ją promować.
 2. Żadna z nadesłanych prac ani jej część nie zostanie wykorzystana bez wiedzy i zgody autora.
 3. Aplikacja mobilna będzie działać na urządzaniach iPhone, iPad, Apple Watch firmy Apple.
 4. Podmiotem wykonującym aplikacje i organizatorem konkursu jest firma e-szafranski.com z siedzibą w Płocku.
 5. Formą wykonania aplikacji będzie umowa o współpracy firmy e-szafranski.com z osobami, które zostały wybrane w konkursie. Może być to również zawiązanie spółki cywilnej, spółki z o.o. lub dowolnej innej umowy cywilnoprawnej.
 6. Zyski finansowe będą dzielone w proporcji 50% dla firmy e-szafranski.com, 50% dla osób, które zostały wybrane w konkursie.
 7. Firma e-szafranski.com zobowiązuje się rzetelnie i starannie wykonać aplikację.
 8. Zadaniem osób startujących w konkursie jest rzetelne i staranne wykonanie projektu oraz po wygraniu głównym zadaniem wygranych będzie podjęcie działań marketingowych w celu promocji aplikacji.
Michał